Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Düzenleme Terapisi Nedir, Hangi Amaçlar Kullanılır?

Dağınıklık, sürekli bir şeyleri istifleme arzusu, toplamaktan düzenden nefret eden kişilerin psikiyatrik bir sorunu olabilir.

Düzenli olma, düzenleme terapisi bu kişilere uygun olabilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu da bir ipucu olabilir. Profesyonel yardım almak gerekebilir. Dizayn, yerleştirme, toplama, dağıtma konularında kişi takıntılıdır. Öğelerin toplanıp çeşitli yerlere dağıtılması resimlerle gösterilmesi ve bu dağınıklık düzensizlik hastalara gösteriliyor. Öğelerin yerleşimiyle ilgili zorlu bir bilişsel – davranışçı yaklaşım uygulanır. Odaklanma, kaygı, utanç, depresyon, stres ve aile sorunları değerlendirilir.

Duygusal yönlerden ve koşullardan hastaya yaklaşılır. Dağınık yaşam tarzını motive eden güdüleyen faktörlere bakılır. Tarz, kişilik, ihtiyaçlar, bütçe, yaklaşım gibi özellikleri inceleniyor. İstemci karışıklık duygusuna teslim olmuşsa düzenleme terapisi etkili olabilir. Aşamalı olarak her seansta odaklanma ve düzenlilik terapisi alınır. Utanç hissedilebiliyor. Aşılamaz gibi görünen bu büyük sorun zaman içinde çeşitli yöntemlerle terapide aşılıyor. Strese ve sinirlere odaklanılıyor pozitif olumlama yerleştiriliyor. Duygusal sorunların kökenine inilerek kaynak yok edilmeye çalışılıyor. Birçok kişi bu terapiden mutlu ve düzelmiş olarak ayrılıyor.