Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Düşkünlük – Mani Nedir? Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi

Mania dediğimiz durum bir şeye olan aşırı düşkünlük, bağlılıktır. Çok yoğun bir ruh halidir mantıksız bir öforik durumdur.

Bu psikolojik bozukluk bipolarlığın da en sık belirtisidir. Hiperaktiviteyi sınırlarda yaşarlar. Çeşitlerinden dolayı mani, çok tehlikeli olabilir. Riskli davranış ve düşünceler kişiye ve çevresine zarar verebilir. Riskleri arasında halüsinasyonlar ve diğer algısal bozukluklar vardır. Aile öyküsü bir faktör olabilir. Anne, baba ve kardeşlerde var olan mani çocuğa geçebilir. Mani atakları bipolar bozukluk gibi başka ruhsal sebeplerden de kaynaklanabilir. Altta yatan başka neden ve tetikleyiciler olabilir.

Sevinç, stresli yaşam, finansal stres, ilişki sorunları hatta tiroid bozukluğu da sebebi olabilir. Bu kişilerde aşırı heyecan ve coşku, yoğun ruh halleri gözlenir. Hiperaktif, ürkek, hayalci veya endişeli olabilirler. Depresif ve enerjisi düşük hissedilebilir. Uykusuzluk çekerler sürekli diğer insanlarla yarış halinde yaşarlar. Saldırganlık ve kötü alışkanlıklara eğilim görülür. Hipomani daha hafiftir ve kısa atakları vardır. Tedavisinde psikoterapi, hastaneye yatış ve ilaçlar etkendir. Stresi yönetici terapilerde aile olarak ve tekil görüşmeler yapılır.