Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Down Sendromu (Mongolizm) Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Down Sendromu, doğum öncesi kromozom anomalisi ile ortaya çıkan bir tür zekâ geriliğidir. Mongolizm ya da trizomi 21 olarak da ifade edilebilmektedir.

Normal bireylerde anne ve babadan gelmek üzere toplamda 46 kromozom bulunurken mongollarda ise kromozom sayısı 47 dir. Anomali bulunan kromozom 21. sıradadır. Bu nedenle bu hastalığa tıp dilinde trizomi 21 adı da verilmektedir.

Mongolizmin görülme sıklığı toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Ülkemizde ise her 800 kişiden birinde görüldüğü bilinmektedir.

Nedenleri Nelerdir?
Down Sendromu kromozomsal bir hastalık olup günümüzde dahi neyin neden olduğu tam olarak saptanamamıştır. Bununla beraber 35 yaş ve üzeri ileri yaş gebelikleri, genetik faktörler, annenin gebelik süresi boyunca sigara, alkol uyuşturucu vb. kullanması gibi olumsuzlukların Down Sendromu riskini artırdığı ileri sürülmektedir.

Down Sendromlu Bireylerin Temel Özellikleri:
-Taklit yetenekleri son derece gelişmiş durumdadır.
-Erkek mongollar infertilit yani kısırdır. Kızlar ise normal birylerle evlenmeleri durumunda çocuk sahibi olabilirler ancak bu durumda dahi çocuklarının Mongol olma ihtimali yüzde 50 dir.
-Sevgi, ilgi ve şefkate ziyadesiyle muhtaçtırlar.
-Cana yakın ve sıcaktırlar. Bununla beraber sempatik yanları da belirleyici özellikleri arasındadır.
-Genellikle hafif derecede zekâ geriliğine sahiptirler.
-Kendi bireysel ihtiyaçlarını tek başlarına giderebilirler.
-Okuma yazma, basit matematiksel işlemler gibi akademik alanlarda başarı sağlayabilirler.