Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Doğumda Kaybedilen Bebekler Ve Son Durum

Tüm verilere bakıldığında bu güne kadar oldukça fazla oranda bebek doğum esnasında yaşamını yitirdi, şimdi durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2012 yılında 376 bin kişi yaşamını yitirirken, bu sayı 2013’te 372 bin 94’e geriledi. Ölenlerin yüzde 55’ini erkekler, yüzde 45’ini kadınlardan oluştu.

 

Kaba ölüm hızı 2012 yılında binde 5 iken, 2013 yılında binde 4,9’a düştü. Diğer bir ifadeyle 2012 yılında bin nüfus başına 5, 2013 yılında bin nüfus başına 4,9 ölüm gerçekleşti.

 

Geçen yıl kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9,2 ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu binde 9 ile Sinop, binde 8 ile Çankırı, binde 7,9 ile Çanakkale ve Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller ise binde 2,7 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 3 ile Batman, binde 3,1 ile Mardin ve binde 3,2 ile Şanlıurfa, Muş ve Diyarbakır izledi.

ÖLENLERİN YÜZDE 47,1’İ, 75 VE ÜZERİ YAŞTAKİLER

Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta olduğu görüldü. 75 ve daha yukarı yaşta ölenlerin oranı 2012 yılında yüzde 46,2 iken, bu oran 2013 yılında yüzde 47,1’e yükseldi. En düşük ölüm oranı ise 2012 yılında yüzde 0,5 ile 10-14 yaş grubunda görülürken, 2013 yılında yüzde 0,5 ile 5-9 ve 10-14 yaş gruplarında izlendi.

 

Ölümler yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu ve en yaşlı kuşak olan 75 ve daha yukarı yaş grubu dışındaki bütün yaş gruplarında erkek ölüm sayısının, kadın ölüm sayısından daha fazla olduğu tespit edildi.

 

BEBEK ÖLÜMLERİ

Bebek ölüm sayısı 2012 yılında 14 bin 931 iken bu sayı 2013 yılında 13 bin 900’e düştü. Bebek ölüm hızı, 2012 yılında binde 11,6 iken bu hız 2013 yılında binde 10,8 oldu.

 

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25,1 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 17,2 ile Batman ve Gaziantep, binde 17,1 ile Van ve binde 16,8 ile Ağrı izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5,3 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi binde 5,8 ile Rize, binde 6,3 ile Kırşehir ve binde 6,5 ile Bartın izledi.

 

Bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin oranı 2012 yılında yüzde 65,8 iken bu oran 2013 yılında yüzde 64,7’ye düştü. 2013 yılında ölen bebeklerin yüzde 13,8’inin ilk gün, yüzde 30,6’sının 1-6 günlükken, yüzde 20,3’ünün ise 7-29 günlükken öldüğü görüldü. 1-4 aylıkken ölen bebeklerin oranı ise yüzde 22,8 oldu.