Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Doğum Sırasında Anestezi Komplikasyonları Nadirdir

Anne adaylarını doğum sırasında birtakım riskler bekler. Epidural, spinal veya genel anestezi alarak doğuma gidilir.

Bu işlemde alınan ilaçlar ve ortam koşullarla yaşanabilecek komplikasyonlar oldukça nadir bir ihtimale sahiptir. Her 3000 doğumda 1 kişi risktedir. Kuzey Carolina Wake Forest Üniversitesi Dr Robert D’ Angelo liderliğindeki bu çalışma anne adaylarını rahatlatacaktır.

Epidural doğumda suni sancı bir kateter yardımıyla anneya verilir. Lokal anestezi ile bölgesel bir alan uyuşturulur ve bebek alınır. Hastanede doğum yapan kadınların %50’si epidural yöntemini tercih eder. Anestezik doğumlar rahatlığı kadar riskleri ile de bilinir. Doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonlar şunlardır.

Merkezi sinir sisteminde yüksek nöroaksiyel bloklanma.
Bebekte solunum durması.
Dış omurilik zarı delinmesi ve infüzyon.

 

Aneztezi doktorunun çok dikkatli olması önemlidir. Doğum uzmanı da iyi bir uzman olarak seçilmelidir. Şüpheli spinal kateter cihazları kullanılmamalıdır. Bu gibi riskler nadir görülseler de ciddi tehlikelere yol açar. Bebeğin doğumda alınma anı da bir o kadar kritiktir.