Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Diyabet Ve Prediyabette Aile Öyküsü Faktörü

İnsanlar genelde prediyabet sürecini bilmezler. Diyabetten önce gelişen bir süreçtir.

Ailede obezite veya diyabet öyküsü olan kişilerde prediyabet riski daha yüksektir. Kan şekeri düzeyleri diyabetten daha yüksektir, bu risk tip 2 diyabette artar. Çalışmalarda 5400 kişi incelenmiş ve kan şekeri düzeyleri normal diyabetten daha yüksek olan 2600 prediyabet hastası belirlenmiştir. Ailede diyabet ve prediyabet görülen kişilerde bu risk artmaktadır ve prediyabet normal diyabetten çok daha ciddidir.

 

Yeni bulgular ve sorular da ortaya çıkmıştır ve çalışmalar halen yürütülmektedir. Alman çalışmaları ve North Shore Üniversitesi araştırmacıları bu sonuçlara varmıştır. Zaman içinde bu hastaları izlemek ve sonuç ile değerleri saptamak yararlı olacaktır. Kilo kaybı veya artışı bu süreci nasıl etkiliyor görülecektir. Aile faktörü bu hastalıkta çok önemlidir ve kilo faktörü de durumu etkilemektedir.