Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Depresyon Ve Diyabet, Böbrek Hastalığı Riskini Artırabilir

Diyabetli hastalar bir de depresyon sorunu yaşıyorsa böbrek hastalığı riskleri artıyor.

Kronik böbrek hastalığı riski bu kişilerde oldukça yüksek. Kronik böbrek hastalığı böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. Böbrek fonksiyonları kaybedilebilir. Uzun süre depresyondan muzdarip diyabet hastaları yaş ilerledikçe bu sorunları daha sık yaşıyor ve tedavide geç kalındığında diğer sağlık sorunları gelişebiliyor.

Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden bir nefroloji uzmanına göre böbrek sorunları ve depresyon ilişkisi birbirini tetikleyebilen sorunlar ve şeker seviyeleri dengesizliştikçe risk artıyor. Diyabet ileri yaşlarda özellikle ciddi bir risk ve sağlık sorunu. Ayrıca başka sorunlara yol açıyor.

Böbrek fonksiyonlarına lab testlerinde bakılmış ve depresyonun etkileri görülmüştür. Diyabette risk faktörleri, yaş, etnik köken, yaş, medeni durum, eğitim durumu, sigara durumu, vücut kitle endeksi, yüksek kan basıncıdır. Kilolu ve tansiyon hastası olmak riski artırır. Yine sigara içmek ve mutsuzluk gibi nedenleri de vardır.

Majör depresyon çekenlerde böbrek yetmezliği riski %85 oranındadır. Düşük enerji , iştah azalması, uykuda zorluk ve ilgi eksikliği depresyon belirtileridir. Majör ve minör depresyonda böbrek sorunu iki katı artar. Kalp sorunları ve enflamasyon sorunlarını da beraberinde getirir. Sebep sonuç ilişkileri üniversitelerde uzmanlar tarafından araştırılmaktadır.