Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Depresyon Teşhisi İçin Yapılan Testler

Depresyon konusunda doktorunuzla görüştüğünüzde sizden birtakım testlerden geçmenizi isteyebilir. Klinik depresyon tanısı için taramalar gereklidir.

Depresyon belirtileri incelenir, fiziksel muayene yapılır ve diğer sağlık sorunlarıyla bağlantısı olup olmadığı kontrol edilir. Bu testler, tedaviye yardımcı olacaktır.

Fiziksel muayene şarttır. Doktorunuz, sinir ve hormon sistemlerine odaklanır. Tiroid bezi sorunlarına bakılır ve aşırı salgılanma durumunda depresyon tedavi şekliniz değiştirilebilir. Birçok merkezi sinir sistemi hastalıkları ve yaralanmalar da depresyona yol açabilir. Örneğin, depresyon aşağıdaki koşullardan biri ile ilişkili olabilir:

Merkezi sinir sistemi tümörleri
kafa travması
multipl skleroz
inme
frengi
çeşitli kanserler (pankreas, prostat, göğüs).

Laboratuvar testlerinden önce doktorunuzun sorduğu tüm soruları doğru cevaplayın. Bunlar, tedavi sürecini şekillendirir. Kan testleri istenebilir, hormon, anemi, tiroid ve kalsiyum düzeyleri incelenir. Diğer testler de yapılacaktır. Bunlar arasında elektrolitler, karaciğer fonksiyon ve böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek için kan testleri olabilir. Böbrek ve karaciğer sorunları ile depresyon ilacı kullanmak imkansız olabileceğinden bu gibi durumlara bakılır.

Beyin BT’si ve MR’ı tümör ve kanser sorunlarında, EKG kalp sorunlarında, EEG beyin elektriksel sorunlarında kullanılan testlerdir. Ayrıca doktorunuz diğer depresyon tarama araçlarını da sizden yaptırmanızı isteyebilir, bunlar:

Beck Depresyon Ölçeği (BDI), – depresyon belirtileri ve duyguların şiddetini ölçen 21 soruluk çoktan seçmeli kendini değerlendirme testidir.
Kendini Değerlendirme Depresyon Ölçeği Zung, aynı şekilde bir ankettir.
Epidemiyolojik çalışmalar-Depresyon Ölçeği Merkezi (CES-D) – hasta önceki duygularını, davranış ve görünümünü değerlendirmek için bu aracı kullanır.
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), aynı zamanda Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) olarak bilinen testtir – doktorların, bir hastanın depresyon şiddetini anlayabileceği bir çoktan seçmeli ankettir.