Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çocuklardaki Öksürüğü Tedavi Etmede Antibiyotikler Etkisiz Mi?

Çocuklarda görülen soğuk algınlığı ve öksürük için verilen antibiyotikler aslında etkisiz mi?

Akut öksürükten şikayetçi çocuklar antibiyotik ile tedavi edildiğinde sadece öksürüğün çözünürlük yüzdesinin azaldığı iyileşme görülmediği tespit edilmiştir. Napoli’de yapılan araştırmada pratisyen hekimlerin anneleri rahatlatmak adına antibiyotik ilaç reçete ettiği ve çözümün bu olmadığı görülmüştür. Klinik pediyatri uygulamalarında bu ilacın oldukça yetersiz kaldığı görülmekte. 305 çocuğun hastalık ve tedavi süreci de izlenmiştir. Periferik anti tissüf ilaçları kullanan, antibiyotik kullanan ve her iki yöntemi de kullanan çocukların iyileşme süreci izlenmiştir.

Sadece antibiyotik tedavisi alan çocuklarda en düşük iyileşme gözlenmiştir üstelik iyileşme değil sadece öksürük şiddeti bir nebze düşürülmüştür. Levodropropizine yani diğer gruptaki ilacın kullanımı ise daha etkin sonuç vermiştir. Bu ilaç öksürük belirtilerini gidermede etkili bir yoldur. Öksürük tanısı ve tedavisi için acil olarak çocuk hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanına gidilmelidir. Herhangi bir hastalık öksürüğe neden olabilir, neden bulunup çözüme gidilmelidir. Bu tip ilaçlar ise ancak öksürüğü biraz azaltıp belirtileri hafifletir, tedavi sağlamaz.