Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çocuklarda Beyin Gücü Egzersizle Artırılabilir

Çocuklarda egzersiz beyin gücü üzerinde oldukça etkili. Zihni güçlendirme bakımından egzersiz küçük yaşlardan itibaren aşılanmalı ve yapılmalı.

Daha zeki olmak değil, zihni belleği beyni daha aktif kullanabilme durumu artar. Aerobik ve fiziksel aktivite çocuk gelişiminde beyinsel ruhsal ve fiziksel anlamda geliştirir. Yaşıtlarına göre düşünme becerilerini geliştirir daha üstün olmalarına yardım eder. Bilişsel beceriler gelişir. Okul ortamında ve aile ortamında evde dışarıda arkadaşlarıyla spora ve aktiviteye alışmak önemlidir. Bellek ve dikkat odaklanma gelişirken akademik başarıları da üstün olur.

Okul başarısı ve yüksek öğrenim başarıları artar. Dil becerileri gelişir, öğrenme kapasitesi gelişir matematik ve okuma seviyeleri artar. Uzun vadede sürekli yapılan spor beyin gücünü tümüyle artırır. Gelecekteki başarısı ve genel sağlığı için çocuklar spor yapmalıdır. Kendi sevdiği en uygun aktiviteyi bulun ve çocuğunuza destek olun. Basketbol, tenis, yüzme, bale gibi… Beyin alanlarının boyutu artacak beyaz ve gri bölgeler gelişecektir.