Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çocuk Tacizleri İleride Kadınlarda Tiroid Sorunu Yaratır Mı?

Çocukluk döneminde fiziksel şiddete, suça ve tacize maruz kalan kız çocukları ileride tiroid sorunları riskine daha çok sahip.

Toronto Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi’nden Esme Fuller Thomson, çocukluk döneminde istismar edilen kadınların tiroid bozuklukları ile anlamlı bir ilişki bulunduğunu açıklamıştır. 14 potansiyel açıklayıcı faktör ile ortaya çıkan bu durumu, gürültü, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler de güçlendiriyor.

Çocukluk çağında bu kötü alışkanlıkların sürdürülmesi de ileride kadınlarda tiroid problemlerine neden oluyor. Çocuk istismarı %40 oranında bu hastalığı tetikliyor. Kanada’da 13000 kadınla yapılan araştırmada 18 yaşından önce istismara uğrayan 1000 kadının yaklaşık 900’ünde tiroid işlev bozukluğu ortaya çıkmıştır.

Kısacası bu iki durum arasında kuvvetli bir bağ vardır. Saldırganlık, kötü muamele ve travma üzerine bu çalışma 29 Temmuz sayılı bir dergide yer almıştır. Çocuklukta kötüye kullanılan durumlar tiroid üzerinde etkili, erken travmalar bireyin hayatı boyunca strese tepki biçimini de olumsuz etkiliyor ve değiştiriyor.

Gelecekte yapılacak çalışmaları, kortizol hormonunun potansiyel işlev bozukluğu üzerindeki etkilerini araştırmak için de kullanılacaktır.