Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çocuk İstismarı Beyin Gelişiminde Çok Etkili

Son zamanlarda Amerikan Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan yeni bir çalışmada çocuk istismarının etkilerinden bahsedilmiştir.

Bu olayı yaşayan çocukların beynindeki gri bir madde azalıyor. Bu maddenin görevi beyinde bilgileri işlemek. Fiziksel ve duygusal istismar cinsel istismar 18 yaş altındaki çocukların sağlığını ve gelişimini engelliyor. Dünyada toplam %23, %20 kadınlar, %5-10 erkekler buna maruz kalıyor. Çocukluk döneminde yaşanan istismar ise dünya sağlık örgütünün takibinde ve devletin tedbir alması öneriliyor. Çocuk istismarı beyin yapısında değişikliklere yol açıyor.

Beyin görüntüleme tarama testleri de bu yönde. İstismara uğrayan ve uğramayan çocuklar arasında beyin anatomisi farklılıkları görülmüştür. Imzalı diferansiyel haritalama olarak adlandırılan 3 boyutlu meta analitik beyin görüntüleme tekniği kullanılmıştır. sağ orbitofrontal / superior temporal girus, amigdala, parahipokampal ve orta temporal girus ve sol inferior frontal gibi bölgelerdeki gri madde bu çocuklarda azalır. Bilişsel kontrol ileri yaşlarda sağlanamaz veya daha zor sağlanır.