Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Cinsiyet Eşitsizliklerinde Bilişsel Faktörler Nelerdir?

Önceki çalışmalara göre erkekler görsel uzamsal ve matematiksel yetenek testlerinde daha başarılı olduğu görülmüştür.

Kadınlar da bellek ile ilgili okuma yazma alanlarında daha başarılıdır. Toplumsal faktörler eşitsizlikler üzerinde rol oynar. kadın ve erkek arasındaki bilişsel yetenekler biyolojik varyasyonlar ile belirlenir. Bu cins bu alanlarda daha iyi bu daha kötü gibi yaftalar toplumda eşitsizliklerin oluşma sebebidir. Hafıza ve bilişsel beceriler sözel ve sayısal akılcı yetenekler sürekli irdelenir.

Bilişsel farklılıklar yaş, menşe ülke, yaşam koşulları, eğitim ile bağlantılıdır. Genlerin de katkısı büyüktür. Bu ayrımdaki en büyük bilişsel faktörler öğrenme hafıza düşünme iletişim matematik görsel gibi alanlardadır. Kadın ve erkeklerde eşit eğitim düzeyi varsa da epizodik bellekle kadınlar avantajlıdır ve öndedir.

Toplumda bu farklılıkların yerinin nerede olduğu büyüklüğü incelenmek istenir. Araştırmacılar konuya beyinsel ve ruhsal olarak yaklaşır. Rekabet ve kıyaslama genelde kadınları zorlar ve geriye iter. Meta analizlerde eğitimin ve yaşam tarzının yeri vurgulanmaktadır.