Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çiftkutupluluk (Bipolar) Bozukluk Nasıl Teşhis Edilir?

Bipolar bozuklukta farklı ruh halleri, depresyon, şizofreni, tutarsızlık, hezeyan ve halüsinasyonlar görülebilir.

Depresyon, hipomani ve mani tanılarında kullanılan sistemler bipolar bozuklukta da kullanılır. Bir tür manidir. Özel kan ve lab testleri gerekebilir. Aslında en önemli tanı, ruh hali, davranışlar ve yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında doktorunuzla açıkça konuşmaktır. Fiziksel muayenede hasta incelenerek soru cevap şeklinde teşhis mümkündür. Enerji, uykusuzluk, hızlı düşünme ve konuşma, sinirlilik ve ruh hali değişimleri izlenir. Aile öyküsü sorularak genetik faktörlere bakılır. Muhakeme, hafıza, kendini ifade etme yeteneği ve ilişkilerine bakılır.

Kişisel testler zamanla klinik muayenelerde ilerleyerek sürdürülür. Anket yapılabilir, kan ve idrar testleri yapılabilir. İlaç durumuna göre toksikolojik taramalar yapılabilir. Depresyon bazen tiroid fonksiyonuyla da ilgilidir. Tiroid testleri yapılır. Beyin görüntülemesi ve taramaları da uygun görülürse teşhiste kullanılır. Bipolar teşhisi için yüksek teknolojili görüntüleme testleri psikiyatrik ve nörolojik alanda kullanılabilir. Ani ruh hali ve davranış değişimlerinde etkili olabilir. EEG ve MRG beynin ilgili davranış alanlarını tarar. Lab testlerinde önemli bir veri modelidir.