Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Çift Mastektomi Çoğu Durumda Gerekmeyebilir

Meme kanseri teşhisinin ardından mastektomi cerrahisi ile meme alma işleminde çoğu durumda iki meme birden alınmıyor.

Bu kadınların %70’inde bir meme sağlıklı oluyor ve tek meme alınıyor. Ailede meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan her kadın risk altında. Riski büyük olan ve kanser derecesi ileri olan kadınlarda iki meme birden alınması gerekebilir. Kadınların %10’unda diğer memede de kanser çıkma olasılığı var yani çok az.

İki memede kanser görülme oranları oldukça düşük. Meme kanseri cerrahisi ve tedavisi gören kadınlarda tekrar hastalığın nüksetme oranları da düşük. Hastanın endişeleri ve karar süreci cerrahı ile birlikte şekillenir.

Hastaların %75’i kanserin nüksedeceğini düşünüp endişeleniyor. Maalesef sırf bu endişe ve korkular bile kanseri tetikleyebiliyor. Son derece sakin ve rahat olmak kanserin diğer memede nüksetmemesi için mühim. Komplikasyon olmaması adına meme ucu alınması yani lumpektomi de uygulanabilir.