Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Bütüncül Ebeveyn Kimlere Denir, Özellikleri Nedir?

Ebeveyn olmakla beraber yaşantımız tamamen değişir. İlk kez bazı şeylere dikkat etmeye farklı açılardan bakmaya ve her şeye değer vermeye başlarız.

 

Ürün alırken etiketini dikkatli okur eve bir şey alırken ince eleyip sık dokuruz. Aileye etkileri düşünülür merak başlar. Evimizde gelecek nesillerimiz ve var olan çocuklarımız için çevreye dikkatli gözlerle bakar zararlı kimyasal ve maddeleri içeri sokmamaya çabalarız. Bu endişe hayatımızda strese yol açar.

Hayatta dengeyi bulmak ve yönetmek aynı zamanda anlayışlı olmak ve insan ilişkilerimizin iyi olmasına önem veririz. Bütüncül ebeveynlik hayatı kucaklayan yorucu bir felsefedir. Sağlık, refah ve çevreyle olan ilişkilerimizi etkileyen bu durum farkındalık yaratır. Bu bir yarış değildir. Bilgili olmak ve bizim için en iyi olanları seçmek kilit noktadır. Kişisel ve toplu yaptığımız seçimler artık bütün olarak tüm ailemizi etkiler. 7 temelde özetlersek;

Anne ve babalar bilgili eğitimli olmalıdır. Geleneksel değil bilinçli, alternatif ve bütünsel seçimler yapabilmelidir. Doğum, emzirme, sünnet, sağlık, beslenme, disiplin, iletişim gibi konularda tartışmacı ve açık fikirli olabilmelidir.

Başkalarına saygılı olmalıdır. empati, sevgi, saygı, şefkat verilmelidir.

Tüm sağlık sorunlarında bilinçli ve korumacı olmalıdır. Beden ve ruh sağlığını kapsamlı düşünmelidir.

Günlük yaşamda dengeyi kurmalıdır. Fiziksel, duygusal ve ruhsal açıdan bütünü kurmalıdır.

Doğa ve çevreye duyarlı ve saygılı olmalı ve bunu öğretmelidir.

Pazarlamacı maddeci dünyadan ziyade çocuklarına sağlıklı sosyal iletişimi öğretmelidir.

Daha basit yaşayıp daha az tüketmeli ve bunu aşılamalıdır. Maddi olmayan değerleri vurgulamalıdır.