Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Böbrek Diyalizinde Olan Birçok Kadın Seks Hayatından Memnun

Böbrek diyalizi tedavisi gören birçok kadın cinsel hayatından memnun.

Cinsel olarak daha aktif olmasalar da cinsel sorunlar yaşamıyorlar ve seks hayatlarından tatminler. Çalışma 2 yıl sürmüş ve her 3 ay ve 6 ay sonunda katılımcılar sonuç değerlendirmesine alınmıştır.

Toplamda 125 kadın bu çalışmada yer almıştır. Değerlendirmede bu kadınların %64’ü diyaliz hastası oldukları halde seks yaşamlarından mutlu olduklarını belirtmiştir.

Genel anlamda orta derecede bir memnuniyet söz konusudur. %82 oranında cinsel hareketsizlik görülmüştür. Eşin ve kendilerinin ilgisizliği %43, eksiklik ve işlev kaybı %39 ve cinsel zorluk yaşama oranı sadece %2 olarak tespit edilmiştir.

İlgi eksikliği de cinsel hareketsizliğin nedenidir. Deneyip isteyenler diyaliz hastasıyken de cinsellikten zevk alabiliyor. Cinsel işlev bozuklukları elbette bu süreçte yaşanıyor.

Tedavi mümkün. %5 oranında kadın seks hayatından memnun değil. Diyalizdeki birçok kadın için cinsel hareketsizlik sekssiz bir yaşam da sorun değil ayrıca sekse küsmeyenler durumundan memnun.