Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Bipolar Bozukluk Nasıl Teşhis Edilir?

Çift kutupluluk rahatsızlığı olan bipolar bozuklukta farklı ruh halleri ve davranışlara rastlanır.

Unipolar depresyon ve şizofreni gibi diğer ruhsal sorunlarla karıştırılmamalıdır. Bipolar depresyon, hipomani ve mani belirtileri ile izlenir. Doğru tedavi ile iyileştirilebilir. Özel kan ve lab testleri yapılabilir. Ancak psikoterapi yapılarak önce belirtilere bakılır ve teşhis konur. Bipolar teşhisi konduktan sonraki tedavi süreci önemlidir. Aslında, en önemli tanı aracı, ruh hali, davranışları ve yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında doktorunuzla açıkça konuşmaktır. Fizik muayenede hastanın genel durumu ortaya çıkar. Şiddeti, frekansı ve uzunluğuna bakılır.

Günlük enerjiye göre bipolar tanısı konamaz veya değildir denemez. Enerji, uyku durumu, hızlı düşünme ve konuşma, sinirlilik düzeyi gibi belli faktörler incelenir ve tanı konur. Genetik etkenlerde aile öyküsü de önemlidir. Size kişisel ve ailevi sorular sorulur ve verilen cevaplar incelenir. Madde kullanımı, davranış bozuklukları, depresyon, dürtü kontrol bozuklukları, gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, psikoz, panik bozukluk gibi pek çok rahatsızlık tanısı hastada olabilir. Psikiyatrik hastalığın altında başka bir neden olabilir. Tiroid, lupus, HIV gibi sorunlar da bipolara neden olabilir.