Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Bilgisayarlı Tomografi, Akciğer Kanseri Tanısında Çok Önemli

BT yani bilgisayarlı tomografi tekniği ile akciğer kanseri taraması erken evrede yapıldığında, ölüm riski önemli derecede azalıyor.

Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor ve BT tarama testi ile ölüm oranları azaltılıyor. Yaş, sağlık durumu ve sigara kullanımı gibi risk faktörleri olan akciğer kanseri ne yazık ki ölümcül olabiliyor. Önlem almak adına gereken aralıklarda bu taramalar yaptırılmalı. Uzun süredir düzenli sigara içenler en büyük risk altında. X ışınları taramalarında büyük devrim BT yöntemiyle yapılmıştır, röntgen sonuçlarına oranla en güvenilir sonuçları hızlı alabilirsiniz. Erken tarama ile ölüm riski %20 oranında azalıyor.

Medikal ve cerrahi kanser tedavileri kadar erken evrede teşhis konması da mühim. Tarama, tanılama, tedavi kadar önlemek de önemlidir. En kapsamlı ve kolektif bilgiler bilgisayarlı tomografi ile edinilebiliyor. Sigara içenlerin sigarayı bırakmasıyla da 5 yıl daha avantajlı olduğu görülmüştür. Tedaviden önce sigaranın bırakılması önemli. Kolon, meme, pankreas ve prostat kanser türleri de akciğer kanserini izleyen ölümcül olabilen türlerdir. BT taraması bu türlerde de oldukça etkilidir.