Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Bebeklerin İlk Aylarında Otizm Sinyalleri Verilebilir

Otizm 2 aylık bir bebekte kendiniz gösterebilir. En az bir işaret vermeye başlar bu dönemden itibaren.

2 aydan 24 aya kadar bebeklerde gözlerden ve bazı noktalardan otizm sinyalleri alınmaya başlanır. Dikkatte azalma ve bakışlarda değişmeler görülür. Otistik çocuklar iletişim becerilerinde ve sosyal becerilerde engellidir. Davranış ve hareketlerini sıkça tekrarlarlar. Asperger sendromu da olabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli olabilir.

Otistik bebeklerin gözleri daha dikkatli bakar ve sadece anlamsızca bakmaya başlar. Erken tanıyı sağlayan bazı teknikler de mevcuttur. Müdahale etme bakımından gebelikte otizm tanısı koyulabiliyor. Beynin tam gelişmediği dönemlerde gerekli tedbirler alınabiliyor. Otistik bir kardeşi olan bebeklerde bu risk artıyor. 16 ile 30 aylık bebeklerde kesin otizm tanısı kolayca koyulabiliyor.

Gözle izleme taramasında davranışları ve bakışları izlenerek tanı koyulabilir. Bir bulgudan yola çıkılarak bebeklik dönemindeki görsel yetenekler izlenerek ileride oluşabilecek otizm ilerlemesi de inceleniyor. Zamanla diğer ölçüm ve tekniklerle hastalık teşhis edilir ve doktor önerisiyle yola devam edilir. Bu durumu önlemek adına gebelik taramaları ve kontrollerine düzenli olarak gidilmelidir.