Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Bebeklerde 2 Yaş Sendromu Nedir? Nasıl Atlatılabilir?

Bebeklerde 2 yaş sendromu yeni yeni bilinen ve aileler tarafından çok merak edilen bir durumdur.
Bebeklerin, 18. Ay ila 42. Ayın sonuna değin göstermiş oldukları bir takım olumsuz davranış şekilleridir.

Anne karnından sonra hayata geldikleri ilk günden, 2 yaşına kadar sürekli annenin kontrolünde bir hayat sürerler. 2 yaşına gelen bebekler yürümeye başlamış, kendini ufak cümlelerle ifade edebilen bebeklerdir.

Yeni yeni yürümenin yeni yeni konuşmanın vermiş olduğu cesaretle 2 yılın acısını çıkartırcasına, ani hal, hareket ve davranışlarda bulunmaya başlarlar. Kafalarından geçen tüm düşünceleri doğru veya yanlış, tehlikeli veya değil diye düşünemeden uygulamaya kalkışırlar.

Anne babaların engelleme çabaları karşısında ısrar ve sesli bir çığlık halinde, isteklerini yerine getirme durumlarına devam ederler. Bu davranış şekli 2 yaş sendromunun en belirgin özelliklerindendir.
2 yaş sendromunu yaşayan bebeklerde görülen başlıca davranış biçimleri; İstediği her şeyi yapma isteği, Her şeye sürekli itiraz eden bir yapı, yerinde duramayan çok hareketli bir yapı, yüksek sesle itiraz eden çığlık durumlarıdır.
2 Yaş Sendromu Sırasında Ebeveynlere Düşen Görevler:
2 yaş sendromunu yaşayan bebeklerin ebeveynleri bu durumun farkında olarak asla bebekleri ile ters düşmeyecek şekilde, yumuşak bir tavırla bebeği isteğinden vaz geçirmek yerine dikkatini başka yere çeken bir davranış sergilemelidirler.
Olumsuz davranış sonucu; bağırma, kızma ve cezalandırma yöntemine gidilmeden, bebek olduğu unutulmadan yardımcı olmaya, çeşitli oyun ve oyuncaklarla dikkatini başka yöne çekmeye çalışılmalıdır.