Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Babanın Yaşı, Çocukta Otizm Riskiyle İlgili Mi?

Çocuklarda otizm riski anne babanın yaşıyla paralellik gösterebiliyor.

Erkekler hangi yaşlarda baba olursa çocukları otistik doğabilir? Çocuklarda geçirilen yeni bir genetik mutasyon sonucu gebelik sırasında babanın yaşıyla ilgili. Erkeğin her 1 sene daha geç baba olma durumunda otizm riski 2 kat artıyor. Yani ne kadar geç yaşta baba olunursa bebeğin otistik doğması riski artıyor.

36 yaşındaki bir adamın 20 yaşa oranla spermleri iki kez genetik mutasyondan geçiyor. Otizm ve şizofreni gibi gelişimsel bozukluklar mutasyon sorunlarıyla beraber geliyor. Otizmi önlemede aile planlamasının önemi büyük. Geç yaşta baba olunmamalı. Birçok toplumda otistik doğan bebeklerin bu rahatsızlıklarının büyük oranda sebebi babalarının yaşlı olmasıdır.

Anne yaşı da burada etken rol oynasa da özellikle babanın yaşı büyük role sahip. Tehlikeli mutasyonlara bakıldığında %97 oranında baba etken faktördür. Zihinsel geriliğin yanında birçok soruna da sebep olabiliyor. Genetik kusur riskini önlemek için erken yaşlarda baba olmak önemlidir. Kadınlarda da 35 yaş sonrası gebeliklerde Down sendromu vakaları görülebiliyor. Bu da sperm dönüşümü ile mutasyon etkileşiminden meydana geliyor.