Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Alzheimer Plakları İle Arterlerdeki Sertlik Arasındaki Bağlantı

Damar sertliği olan yaşlı kimselerde beyin plakları ve Alzheimer yaşanma riski daha fazladır.

Demans ve beyindeki beta amiloid plaklar değerlendirildiğinde yaş ortalaması 87 olan 91 kişinin taramalarında bu durum kanıtlanmıştır. Arterlerin sertlik derecesine göre bu hastalık gelişiyor. Beyin plakları olan kişilerde sistolik kan basıncı da daha yüksektir.

Tansiyon artışı ve beyin damarlarındaki tıkanma ve sertlik durumu kaçınılmaz Alzheimer sonucunu doğurur. Her birim artışta plak oluşumu da kat ve kat artar. Kalp ve damar sağlığı açısından da beyin damarlarının sertlik durumu önem taşır. Tansiyonu ve beyin hastalıklarını damar sertliği yakından etkiler. Çalışmalar neden sonuç ilişkisi açısından devam etmektedir.