Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Alkol Almak Kalbi Olumlu Etkilemiyor

Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi yürütülen bir çalışmada ılımlı miktarda alınan alkolün kalbe yararlı olmadığı belirtilmiştir.

Birçok dünya ülkesi araştırmalarına ve tezlerine göre haftada 1-2 kadeh kırmızı şarabın kalp için iyi olduğu bildirilmekteydi. Son araştırma bu tezi kesinlikle yanlış çıkarmaktadır. Birçok kişi üzerinde yapılan çalışmalardan alınan epidemiyolojik sonuçlara göre kalp sağlığını tehdit etmektedir. %10 oranında koroner kalp damar riskini de artırdığı belirtilmiştir. İster az ister çok miktarda içilsin alkol vücuda genel anlamda zarar veriyor.

Kalp için de ileri yıllarda risk teşkil ediyor. Hafif ve orta düzeyde alkol tüketenler bu alışkanlıklarından vazgeçerse azaltır veya bırakırlarsa kalp sağlığını iyileştirebilirler. Ağır içicilerde bırakmak bile etkili olamayabilir. Alkol ve kalp odak geni alkol dehidrogenaz 1B geni incelenmiştir. Proteinle kodlanan bu genler alkol alımına bağlı olarak kalbi etkiliyor. Bulantı ve yüzde kızarma gibi etkileri görülür. Beyinde bir bölge yoğun olarak etkileniyor ve özellikle kalp olumsuz etkileniyor.