Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Ağrı Hassasiyeti Değiştirilebilir Bir Durum Mu?

Kronik ağrılar dünya üzerinde pek çok sayıda kişiyi etkiler. Henüz bunu yöneten moleküller ve mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır.

Yeni bir İngiliz araştırmasına göre, insanların ağrı duyarlılığı ömür boyunca yaşam tarzı ve çevresel değişikliklerle şekillenmiştir. Ağrı duyarlılığımız yani hissetme durumumuz özellikle de kronik ağrı duyumumuz çeşitli nedenlerle değişiyor. Vücuttaki genler diğer değişimlere göre tepki verir açılır kapanır ve ağrı reseptörlerini sinirlere iletir.

Epigenetik bu durum bir süre boyunca araştırılmıştır. King College London Twin Research & Genetik Epidemiyoloji Bölümü’nde, Dr Jordana Bell tarafından yönetilen araştırmaya göre, ağrı duyarlılığı sanıldığı kadar esnek değildir. Ağrı hassasiyeti belirli genleri devre dışı bırakıyor ve ilaçlar tarafından tedavi edilme oranı artıyor.

İkizlerde yapılan çalışmada iki farklı sonuç çıktığından, genetiğin burada önemsiz kaldığını görmek mümkün. Daha çok çevresel faktörler ağrıları etkiliyor. Birinde ağrı duyarlılığı düşükken diğer ikizde yüksek çıkabilir. Epigenetik gen sinirleri de incelemede yer almıştır. Kimyasal ölçüm teknolojileri kullanılmıştır. Analjezik ve ağrı kesicilere tepkiler de kişiden kişiye değişir. İlaçlara verilen yanıt herkeste bir değildir. Gen davranışları ve ağrı tepkileri her bireyde farklı bir gen haritasına bağlıdır.