Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Agresif Prostat Kanserinde Gen Tarama Faktörü

Prostat spesifik antijen kodlamaktan sorumlu kromozom ve genler kanserle ne kadar ilgili?

Amerikan derneği klinik araştırma ve kanser derneği çalışmalarında göre prostat kanseri saldırganlık düzeyi gen tarama yöntemi ile tespit ediliyor ve erken aşamada çare bulmayı sağlıyor. Bu gen taramasında bir tek nükleotid polimorfizm (SNP) GS7 olan kanser hastalarında sonuç daha belirgindir. Tüm prostat hastalarının %30 ila 40’ında bu durum geçerlidir.

Araştırma ve sonuçlara göre gen haritası incelenen ve gen taramasına giden prostat hastalarında agresif prostat hücreleri yayılmıştır. Heterojen prognoz grubunda bunu tahmin etmek ise oldukça zordur. Bu gruptaki hastalarda prostat taraması daha zorlu bir süreçte gerçekleşir ve sonuç almak daha zor olabilir. Düşük ve orta riskli prostat hastalarının erken aşamada hastalık ilerlemeden önce tarama test yaptırması önemli.