Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Agorafobi Nedir? Neden Ve Belirtileri Nelerdir?

Alan korkusu olarak ifade edilen agorafobi; geniş tabiri ile kalabalık, geniş ve açık bir alanda kalındığında kontrolsüz bir şekilde yaşanan korku artışı olarak tanımlanmaktadır. Bu soruna sahip insanlar böyle ortamlarda yalnız kaldıklarını düşündüklerinde kendilerini savunmasız hissederler. Kalabalık ve büyük alanlarda tek başlarına kaldıklarında kaçma eğilimi göstermektedirler. Bu sorunu çok ağır düzeyde yaşayan hastalar evden dahi dışarı çıkmak istememektedirler.

Nedenleri:
-Sinir sistemi aksaklıklarına bağlı biyolojik nedenler
-Kalıtıma bağlı nedenler
-Psikolojik Nedenler (çocuklukta yaşanan ebeveyn kaybı gibi)

Belirtileri:
Hastalığın belirtilerimi fizyolojik belirtiler ve psikolojik belirtiler olmak üzere ikiye ayırmak gerekmektedir. Fizyolojik belirtiler terleme, kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme olarak sıralanırken psikolojik nedenler ise korku, panik, endişe, ölecekmiş hissine kapılma olarak sıralama bilmektedir.

Tedavi:
Hastalığın nedeni ve ilerleyiş durumuna göre psikolojik tedavi ya da ilaç tedavisi uygulanabilir. Her iki tedavi türü de büyük oranda olumlu sonuçlar vermektedir.