Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


10 Kişilik Bozukluğu Hakkında Bilgiler

Ergenlikte görülmeye başlanan kişilik bozuklukları sıkıntı, keder, depresyon gibi dışavurumlarla ortaya çıkar.

Paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, borderline, histriyonik, narsistik, obsesif kompulsif ve bağımlılık gibi türleri vardır. 

Paranoid kişilik bozukluğu. Yaygın şekilde büyük güvensizlikleri vardır. Korkular, şüpheler sürekli diken üstünde olmak ana özelliğidir.
Şizoid kişilik bozukluğu. İçsel yaşamına dönen kişi dış dünyadan uzaklaşır. Sosyal duygu ve hareketlerinde soğuk ve duyarsızlaşabilir.

Şizotipal kişilik bozukluğu. Görünüm, davranış ve konuşmada tuhaflıklarla seyreder. Garip inançlar, büyüye meyil, şüphecilik, saplantılılık görülebilir.
Antisosyallik. Sosyal kurallara uyum yoktur ve toplumdan kaçma eğilimi vardır. İnsanlarla iletişim zordur. Sinirli, agresif ve düzensizdirler.

Borderline kişilik bozukluğu. Boşluk duygusu, terk edilme korkusu baskındır. Yoğun ve dengesiz tehlikeli ilişkileri göze çarpar.
Histriyonik kişilik bozukluğu. Başkalarının ilgi ve onayına bağlıdırlar. Öz değer duygusu eksiktir. Dikkat çekmek ister ve dramatize ederler.
Narsizm. Kendine olan aşk tek egemen kendini görmektir. Bencilliğe benzer. Kontrolsüz, hoşgörüsüz ve duyarsızdırlar.

Çekingenlik. Bağımlıdır, zevkleri yoktur, sosyal becerileri zayıftır. Eleştirilme korkusu, mahçup olma çekimserliği vardır.
Bağımlı kişilik bozukluğu. Dikkat ve ögvüen eksikliği birinin fikrine ve gücüne bağımlı hissetme gibi özellikleri vardır.
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Mükemmeliyetçi ve takıntılıdır. Temkinli, sert ve şüphecidir.